KandiDatabase
 
Onze KandiDatabase is het instrument waarmee wij de inschrijvingen opslaan en waarin wij de inschrijvingen beheren. Voor de werving dan wel casting van onze deelnemers ten behoeve van onze eigen podiumactiviteiten is deze KandiDatabase ALTIJD het uitgangspunt. Wat ons betreft is het DE manier waarop mensen zichzelf kunnen registreren, voorstellen en profileren. 
 
Kort door de bocht stelt Stichting Stimulering Podiumkunsten zichzelf ten doel om het beoefenen van podiumkunsten voor een zo groot mogelijke groep mensen uit een zo breed mogelijke doelgroep bereikbaar te maken. Teneinde deze doelstelling te kunnen verwezenlijken ontplooit de Stichting Stimulering Podiumkunsten momenteel zelf een tweetal podiumactiviteiten. Om deel te mogen nemen aan één van de twee (of beide activiteiten), moet je ingeschreven staan in onze database en deze inschrijving geactiveerd hebben. Het activeren van de inschrijving kost  € 15,- per jaar, waarbij het jaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 
Op termijn willen we deze KandiDatabase ook als dienst inzetten. Je persoonlijk profiel kan (indien gewenst) beschikbaar gemaakt worden voor regionale collega-stichtingen, -verenigingen, -koren, -dansgroepen, -theatergezelschappen en/of -organisaties anderszins acterend in het verlengde van de activiteiten van Stichting Stimulering Podiumkunsten. Op deze wijze dragen we bij aan een nog bredere stimulering van podiumkunsten. Grijp hier en nu je kans om al je talent en al je evaring op jouw manier met ons te delen!
 
Let op: Bij uw eerste inschrijving geldt het volgende:
Alle kandidaten die zich inschrijven in onze database en hun inschrijving vóór of uiterlijk 31 oktober van het lopende theaterjaar activeren, moeten hun inschrijving op 1 januari van het eerstvolgende theaterjaar opnieuw activeren door middel van betaling van de jaarlijkse bijdrage. U ontvangt hiervoor aan het eind van het jaar per email een herinnering. 
Alle kandidaten die zich inschrijven in onze database en hun inschrijving op of na 1 november van het lopende theaterjaar activeren, hoeven hun inschrijving op 1 januari van het eerstvolgende theaterjaar niet opnieuw te activeren. Zij zijn hiermee meteen geactiveerd voor het gehele volgende theaterjaar. 
 
Theaterjaren lopen bij ons van 1 januari t/m 31 december.
Verlenging van de inschrijving gebeurt stilzwijgend tot wederopzegging.
Activering van deze inschrijving gebeurt nooit stilzwijgend.
 
Sponsoren